ŞİRKET DUYURUSU


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında;
Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv Ve Tic. AŞ’nin
tasfiyesine karar verilmiştir.
7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’inci maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 50/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikler kapsamında Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonları oluşturulmuş olup, tasfiye işlemleri bu komisyon tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.
6361 sayılı Kanun’un 50/A maddesinde yer alan;
“Bu madde kapsamında tasfiyesine karar verilen şirketlerde müşterilerin sözleşmelerde yer alan finansman kullanma hakları uygulanmaz.” hükmü gereğince herhangi bir tahsisat yapılmayacaktır.
Diğer taraftan;
•Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış müşterilerin) sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurulmuş olup, bu kişilerin daha sonra Tasfiye Komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağırılacakları,
•Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşterilerin taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece şirketin aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına ödemelerinin gerektiği, aksi takdirde yasal takibe maruz kalabilecekleri
kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TASFİYE HALİNDE HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİC. AŞ TASFİYE KOMİSYONU

Borç ödemesi için kullanılacak TASFİYE HALİNDE HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİC. AŞ’ye ait banka hesap numaraları:

BANKA İBAN
Ziraat Bankası TR85 0001 0008 2484 8184 0350 01
Akbank TR91 0004 6002 5788 8000 1441 50
Albaraka TR49 0020 3000 0771 7191 0000 01
Garanti TR37 0006 2000 4220 0006 2932 45
Türkiye Finans TR12 0020 6000 2403 4747 6000 01
Halkbank TR06 0001 2001 3150 0010 1005 25
Kuveyt Türk TR13 0020 5000 0949 8291 3000 02
Ziraat Katılım TR11 0020 9000 0037 7164 0000 01
Vakıf Katılım TR49 0021 0000 0002 5337 3000 01

İşe Alım

Hedefevim olarak ülke ekonomisine yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin en güçlü şirketleri arasında yer almayı hedefliyoruz. Bu azim ve gayretle, kurum kültürümüze uygun, ilgili pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip adayları bünyemize katmayı amaçlıyoruz.

• Bir kurumun en güçlü sermayesinin çalışanları olduğunu önemsiyor ve kariyer konusunda tercih edilen bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz.

• İşe alım ekibimizi ve işe alım sürecine dahil olan tüm çalışanlarımızı, adayları tarafsızca ve işe alım ilkelerimize uygun olarak seçiyor ve eğitiyoruz.

• İşe alımı yapılacak olan kadro ilanlarını, ilgili kariyer portallarında yayınlıyor ve tüm başvuruları aranılan kriterler çerçevesinde objektif değerlendirmelere tabi tutarak yapıyoruz.

İşe alımlarda adaylarımızın öncelikle;
- İşine olan bağlılığını,
- İletişim becerisini,
- Ekip çalışmasına olan yatkınlığını,
- Sonuç ve çözüm odaklı çalışabilmesini,
- Stresle başa çıkma yönetmelerini,
- Kendini geliştirmeye istekli olmasını görüp ölçümlemeye çalışıyoruz.

• İnsan kaynağı ihtiyacımızı genellikle online başvurulardan ve kurum içi referans yöntemiyle karşılıyor ve tüm başvuruları gizlilik esasına sadık kalarak değerlendiriyoruz.

ONLİNE KONUŞ

Aşağıdaki formu doldurun

BİZ SİZİ ARAYALIM

{{ formData.message }}

{{ formData.message }}

yazılım şirketleri dijital ajanslar